VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Základy podnikania - modul Založenie súkromnej firmy

Cieľ modulu:

Profil absolventa modulu:

Učebný plán:

  1. Formy založenia živnosti, druhy podnikania
  2. Predmety podnikania, ohlasovanie živnosti
  3. Postupnosť krokov pri založení živnosti v styku s úradmi
  4. Povinnosti podnikateľa ako zamestnávateľa
  5. Marketing a propagácia firmy
  6. Spracovanie podnikateľského zámeru
  7. Záverečná skúška

Ukončenie modulu:

Časový rozsah modulu:

60 vyučovacích hodín

Cena:

Kurz organizujeme na základe objednávky ucelenej skupiny. Podľa počtu osôb v skupine sa stanoví cena.

Založenie súkromnej firmy
Daňové minimum
Byť úspešný pri hľadaní zamestnania
Poradenstvo - prevencia a predpoklad úspechu pri hľadaní zamestnania