VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Základy podnikania - modul Daňové minimum

Cieľ modulu:

Profil absolventa modulu:

Absolvent kurzu „Daňové minimum“ si osvojí komplex odborných poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k spracovaniu a vedeniu daňovej agendy. Osvojí si základné daňové pojmy, vedomosti z oblasti priamych daní (dane z príjmov fyzických osôb), nepriamych daní (daň z pridanej hodnoty), ostatných daní (daň z nehnuteľnosti, cestná daň, daň z dedičstva, daň z darovania, ...)

Učebný plán:

  1. Základné daňové pojmy
  2. Priame dane
  3. Nepriame dane
  4. 0statné dane
  5. Záverečná skúška

Ukončenie modulu:

Časový rozsah modulu:

32 vyučovacích hodín

Cena:

Kurz organizujeme na základe objednávky ucelenej skupiny. Podľa počtu osôb v skupine sa stanoví cena.

Založenie súkromnej firmy
Daňové minimum
Byť úspešný pri hľadaní zamestnania
Poradenstvo - prevencia a predpoklad úspechu pri hľadaní zamestnania