VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Základy podnikania

Kurz pozostáva zo 4 samostatných modulov a je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Jednotlivé ponúkané moduly sa obsahovo dopĺňajú, je možné ich však absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa kurzy navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre úspešné podnikanie.

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

Ciele vzdelávacej aktivity:

Profil absolventa:

Požadované vstupné vzdelanie:

Cieľová skupina absolventov:

Metódy prípravy:

Ukončenie aktivity:

Jednotlivé moduly
Založenie súkromnej firmy
Daňové minimum
Byť úspešný pri hľadaní zamestnania
Poradenstvo - prevencia a predpoklad úspechu pri hľadaní zamestnania