VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Vysokoškolské štúdium v Trenčíne

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUSOd školského roku 2013/2014 Vám ponúkame v spolupráci s Vysokou školou v Sládkovičove možnosť externého vysokoškolského štúdia v novootvorenom informačno-konzultačnom stredisku v Trenčíne v nasledovných bakalárskych a magisterských študijných odboroch:

PRÁVO

VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA

SOCIÁLNA PRÁCA

 
 

Paneurópska vysoká škola

 

Fakulta práva

Fakulta ekonómie a podnikania

Ďalšie vzdelávanie

Paneurópska vysoká škola