VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Paneurópska vysoká škola

 

Paneurópska vysoká škola disponuje výnimočnými predpokladmi pre ďalšie budovanie a rozvoj úspešnej a modernej vysokej školy. Dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy je vybudovanie si stabilnej pozície na trhu. Snahou Paneurópskej vysokej školy je aj širšia spolupráca s verejnosťou v podobe poskytovania zaujímavých odborných prednášok, ktorých cieľom je priblížiť a vysvetliť problematické otázky predovšetkým z oblasti práva, psychológie, ale aj informatiky, ekonómie a masmédií. Z hľadiska realizácie programov a aktivít medzinárodnej spolupráce sa Paneurópska vysoká škola opätovne zaradila medzi najaktívnejšie slovenské vysoké školy. PEVŠ nadviazala na svoje úspešné pôsobenie v novom Programe medzinárodnej kreditovej mobility Erasmus+ (KA 107) spoluprácu s krajinami ako Azerbajdžan, Čína, Gruzínsko, Hong Kong, Chile, Indonézia, Izrael, Kazachstan, Kirgizsko, Macau, Malajzia, Ruská federácia a Ukrajina, kde môžu študenti získať nové skúsenosti.

Fakulta práva

Fakulta ekonómie a podnikania

Ďalšie vzdelávanie