VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

Cieľová skupina:

zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci

Cieľ školenia:

oboznámenie sa s platnou legislatívou SR v danej oblasti podľa § 7 a v nadväznosti na § 19, ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov

Miesto konania:

V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava

Program:


Možnosť "kurzov šitých na mieru" pre firmy: po dohode, pri dostatočnom množstve účastníkov, vzdelávanie priamo vo firmách v dohodnutom čase. Nad 10 účastníkov možnosť dohodnúť zľavu. Viac informácií na tel. č. 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk.

ÚČASTNÍCI ŠKOLENIA OBDRŽIA POTVRDENIE ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ.

Účastnícky poplatok:

48,- € s DPH (40 € bez DPH)

VAJAK s.r.o. je držiteľ oprávnenia na výchovu a vzdelávanie č. VVZ-1557/07-01.1.

Viac informácií Vám radi poskytneme na č. tel.: 0948/321 982, prípadne na adresa kurzy.tt@vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava