VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR.

Cieľová skupina:

osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami. Školenia sa môžu zúčastniť aj zamestnanci, ktorí potrebujú len preškoliť danú problematiku po 2 rokoch.

Požadované vstupné vzdelanie:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

Program:

právne predpisy súvisiace s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie. Právne predpisy súvisiace s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami; toxikológia. Zásady prvej pomoci pri zasiahnutí organizmu veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.

ABSOLVENTI OBDRŽIA OSVEDČENIE O ODBORNEJ PRÍPRAVE.


Možnosť "kurzov šitých na mieru" pre firmy: po dohode, pri dostatočnom množstve účastníkov, vzdelávanie priamo vo firmách v dohodnutom čase. Nad 10 účastníkov možnosť dohodnúť zľavu. Viac informácií na tel. č. 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Účastnícky poplatok:

60,- € s DPH (50 € bez DPH)

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava