VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike

Kurz je určený pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené elektrotechnické vzdelanie. Absolvovanie odbornej prípravy umožní získať stupne odbornej spôsobilosti: §21 - elektrotechnik, §22 - samostatný elektrotechnik, §23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky.

Dĺžka praxe pre technické zariadenia elektrické:

Podmienkou získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike: pri § 21 nie je potrebné dokladovať prax, pri § 22 do 1000 V je povinná prax v dĺžke 1 rok, nad 1000 V 2 roky, pri § 23 pre záujemcov s výučným listom 4 roky, pre záujemcov so SŠ 3 roky a s VŠ vzdelaním 2 roky.

Absolventi akreditovaného kurzu získajú celoštátne platné osvedčenie.

Účastnícky poplatok:

§21 – 96 € s DPH (80 € bez DPH)
§22 – 120 € s DPH (100 € bez DPH) do 1000 V, trieda A, B, B1
§22 – 120 € s DPH (100 € bez DPH) nad 1000 V, trieda A, B, B1
§23 – 126 € s DPH (105 € bez DPH) do 1000 V, trieda A, B, B1
§23 – 126 € s DPH (105 € bez DPH) nad 1000 V, trieda A, B, B1

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Bezpečnostný technik
Požiarny technik
Aktualizačná odborná príprava požiarnych technikov
Akualizácia bezpečnostných technikov
Kurz motorových vozíkov
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Kurz prvej pomoci