VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Prípravný kurz autorizovaných bezpečnostných technikov

Cieľová skupina:

bezpečnostní technici s minimálne 2-ročnou praxou, ktorí sú prihlásení alebo sa chcú prihlásiť na skúšku k získavaniu kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hod. (prezenčne, 2 – dňový kurz)

Účastnícky poplatok:

99 € s DPH
v cene účastníckeho poplatku je zahrnutý pracovný materiál, ktorý obdržia účastníci kurzu na začiatku kurzu.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania školenia. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na školenie nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava