VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Časový rozsah:

10 hodín

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Časový rozsah:

10 hodín

Forma realizácie:

Lektor:

Účastnícky poplatok:

bude stanovený dohodou v závislosti od počtu účastníkov