VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Odborné semináre

SEMINÁRE / ŠKOLENIA - TRNAVA:

Názov seminára / školenia Dátum otvorenia
 
Odborná spôsobilosť na toxické látky23.5.2018
Vodný zákon28.5.2018
Kronika údaje k minulosti obraz prítomnosti29.5.2018
Odborná spôsobilosť deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia30.5.2018
Novela zákona o ochrane osobných údajov v praxi5.6.2018
Prvá pomoc12.6.2018
Epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami13.6.2018
Pokladničná agenda14.6.2018

Riešte Vaše odborné problémy jednoducho a rýchlo - dajte si poradiť od odborníkov!

Odborné semináre sú jednodňové, resp. viacdňové vzdelávaco-konzultačné podujatia, ktoré Vám v časovo nenáročnej forme poskytnú súhrn praktických informácií a odpovedí na problémové otázky súvisiace s praktickou aplikáciou platnej, prípadne práve sa meniacej legislatívy. Vysokú odbornú úroveň seminárov garantujú lektori s bohatými praktickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení zodpovedať Vaše otázky a hľadať riešenia Vašich problémov.

Termíny konania seminárov

Semináre sú organizované priebežne v závislosti od aktuálnosti tém, na ktoré sú zamerané. Konkrétne termíny a programové náplne realizovaných seminárov nájdete v prehľade pripravovaných seminárov.

Informovanie o pripravených seminároch

Záujemcom o pravidelné informovanie o pripravovaných seminároch ponúkame možnosť bezplatného zasielania pozvánok prostredníctvom listových zásielok alebo e-mailových notifikácií - ak o túto službu máte záujem, stačí odoslať vyplnený registračný formulár a informácie o našej aktuálnej ponuke budú prichádzať priamo k Vám.

Vnútrofiremné semináre

Seminár je možné zorganizovať tiež na objednávku klienta formou podujatia pre uzavretú skupinu poslucháčov. Takýto seminár so špecificky upraveným obsahom môže prebiehať priamo vo Vašej spoločnosti, v priestoroch V.A.J.A.K. s.r.o. v Trenčíne, prípadne na inom mieste podľa Vášho želania. Z hľadiska obsahového zamerania môžu vnútrofiremné semináre vychádzať zo súčasnej ponuky seminárov pripravených pre verejnosť alebo z nasledovných tematických okruhov:

V prípade, že sa seminár zodpovedajúci Vašim potrebám v súčasnosti v našej ponuke nenachádza, obráťte sa s dôverou na nás - zašlite Váš návrh alebo otázku na adresu vajak@vajak.sk a my pripravíme podujatie podľa Vašich požiadaviek.