VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Vizážista - vizážistka

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Kurz je určený:

záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa chcú uplatniť ako vizážisti, resp. sa zamestnať v kozmetickom salóne alebo si chcú otvoriť živnosť.

Cieľ kurzu:

osvojiť si teoretické základy vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických úprav.

Program kurzu:

pozostáva z teoretickej časti a praktického výcviku.

Obsahové zameranie:

kozmetická fyziognómia, základy kozmetickej činnosti, koloristika, technika líčenia, vizážistika, vizážistické úpravy, estetika, dekoratívna kozmetika atď.

Spôsob ukončenia kurzu:

písomná a praktická záverečná skúška.

ABSOLVENT KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Časový rozsah aktivity:

Cena:

350 € (+ cca. 100 € pracovný materiál)

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

V cene kurzu nie je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote cca. 100 €. Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.

V prípade záujmu je možné absolvovať školenie epidemiologické činnosti pre prácu s ľudským telo, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získajú absolventi osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Kaderník - kaderníčka
Kozmetik - kozmetička
Epidemiologicky závažné činnosti