VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Viazanie a aranžovanie kvetov

Cieľ kurzu:

účastníci kurzu získajú odborné, teoretické, praktické, organizačné predpoklady a kvalifikáciu pre vykonávanie služieb a činností v nasledovných oblastiach:

Cieľová skupina:

kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov a exteriérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb. Kurz je vhodný aj pre občanov / občianky so ZPS.

Profil absolventa:

absolvent kurzu bude ovládať:

Metódy výučby:

prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška, na ktorej účastník / účastníčka v rámci zadanej úlohy vyplývajúcej z obsahového zamerania kurzu prezentuje praktickú spôsobilosť vykonávania činností pri zhotovení výrobkov z prírodného materiálu a viazania kytice zo živých kvetov.

Absolventi akreditovaného kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Časový rozsah kurzu:

150 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

295 € (+ cca. 80 € pracovný materiál)


ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk.

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava