VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Mzdové účtovníctvo

Cieľ aktivity:

Profil absolventa:

absolvent kurzu sa môže uplatniť ako:

Požadované vstupné vzdelanie:

Cieľová skupina absolventov:

Metódy prípravy:

Ukončenie aktivity:

Realizácia kurzu:

2x týždenne (pondelok + streda alebo utorok + štvrtok) v dopoludňajších hodinách, začiatky od 8:30 do cca. 15:00 hod.

Časový rozsah aktivity:

95 vyučovacích hodín

Cena:

289,- EUR
(v poplatku sú zahrnuté pracovné materiály, tlačivá, súbor komplexných príkladov a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu)

Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Jednotlivé ponúkané účtovnícke kurzy sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa kurzy navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na mzdové účtovníctvo.

Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra

NEPREHLIADNITE!

Nechajte si preplatiť kurz účtovníctva v plnej výške.