VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Ponukový list spoločnosti V.A.J.A.K. SBS, s.r.o. .

Spoločnosť V.A.J.A.K. SBS, s.r.o., IČO 47318813, so sídlom Nám. SNP 80/9, 91101 Trenčín, ponúka na základe udelených licencií na prevádzkovanie bezpečnostných služieb v zmysle zák. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, potenciálnym klientom realizáciu nasledovných foriem jednotlivých druhov bezpečnostných služieb:

Detektívna služba /licencia č. PD 000172/

Strážna služba /licencia č. PS 001085/

Odborná príprava a poradenstvo /licencia č. PO 000167, výkon uvedenej činnosti ako Akreditovaná osoba/

Samotný výkon jednotlivých druhov bezpečnostných služieb, je realizovaný na základe písomnej zmluvy medzi objednávateľom a vykonávateľom. Predmet zmluvy a finančné pokrytie výkonu predmetu zmluvnej činnosti, je neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy.

Ceny realizácie výkonov jednotlivých druhov služieb sú zmluvné. Spoločnosť V.A.J.A.K. SBS, s.r.o., IČO 47318813, nie je platcom DPH. Výkon v zmluve dohodnutého predmetu činnosti, je realizovaný profesionálne skúsenými a odborne vzdelanými pracovníkmi našej spoločnosti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti odhaľovania a preverovania tr. činnosti a priestupkov, výkonu detektívnej činnosti v rámci súkromnej bezpečnostnej praxe, prax pri výkone ochrany osôb, prepravy a ochrany majetku, dlhoročnú výkonnú prax v oblasti ochrany objektov a poradenskej činnosti v oblasti bezpečnostných služieb.

Diskrétnosť, pri realizácii zmluvných činností, je z našej strany zaručená.

V prípade záujmu klienta o výkon konkrétnej formy vyššie uvedených druhov bezpečnostnej služby, prosím kontaktujte:

konateľa spoločnosti: Mgr. Libor Konjar, č.t. 0911 749 991, mail: konjarlibor@pobox.sk

majiteľa spoločnosti: PhDr. Jaroslav Samela, PhD, č.t. 0911 655 655, mail: vajak@vajak.sk