VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Sprievodca v cestovnom ruchu

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Absolvent bude mať komplex odborných poznatkov a zručností nevyhnutných k výkonu činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

Cieľová skupina absolventov:

Požadované vstupné vzdelanie:

Profil absolventa:

Absolvent kurzu bude ovládať:

Učebný plán:

  1. Metodika sprievodcovskej činnosti
  2. Technika cestovného ruchu
  3. Ekonomika cestovného ruchu
  4. Dejiny, kultúra a umenie
  5. Geografia cestovného ruchu
  6. Spoločensko-politické dianie

Metódy výučby:

Priebeh kurzu:

Kurz je realizovaný víkendovou formou (piatok popoludní a v sobotu).

Forma záverečnej skúšky:

Časový rozsah aktivity:

Cena:

V cene je zahrnutý poplatok za výlety - exkurzie v rámci praktickej časti kurzu.

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.