VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kurzy SBS

Zákon o súkromnej bezpečnosti stanovuje 2 typy kurzov:
typ "S" - pre výkon v oblasti súkromnej bezpečnosti
typ "P" - prevažne pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb

Kurzy SBS sú akreditované Ministerstvom vnútra SR pod číslom AKR-6-2/2013. Naša spoločnosť má akreditované obidva typy. Náš lektorský zbor má vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a je schopný účastníkov kurzu komplexne pripraviť na zloženie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje na plnenie úloh v súkromných bezpečnostných službách. Učebný materiál je súčasťou kurzu.

Základný kurz typu „S“

Základný kurz je určený pre záujemcov pre prácu v SBS. Rozsah kurzu je 78 vyučovacích hodín.

Učebný plán
Cena

Cena kurzu SBS typu "S" je 100 €.
Cena nezahŕňa správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typ "S"- 16,50 € a správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 € (v kolkoch), poplatok za odpis z registra trestov 4,- €. Bezplatne obdržíte študijné materiály ku kurzu.

Kurz typu „P“

Kurz je určený pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb. Rozsah kurzu je 100 vyučovacích hodín.

Učebný plán
Cena

Cena kurzu SBS typu "P" je 220 €.
Cena nezahŕňa správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typ "P"- 49,50 € a správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 € (v kolkoch), poplatok za odpis z registra trestov 4,- € a poplatok za overenie podpisu na čestné vyhlásenie (cca 1,50 €). Bezplatne obdržíte študijné materiály ku kurzu.

Kurzy SBS realizujeme len v Trenčíne.

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.