VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Poradca pre výživu

Vzdelávací program je určený záujemcom o zdravý životný štýl a správne stravovanie. Kurz vedú kvalitní lektori s praktickými skúsenosťami z oblasti výživy. Využívané sú špičkové diagnostické metódy (InBody, MaxPulse Medicore, DNA analýza EuroGeen). Kurz je akreditovaný MŠMT Českej republiky.

Učebný plán:

Cieľ vzdelávacieho programu:

Ako absolvent získate možnosť pracovať ako kvalifikovaný Poradca pre výživu, znalosti využijete tiež v súkromnom živote. Získate maximum praktických rad a informácií + ďalšie výhody pre absolventov.

Časový rozsah kurzu:

144 vyučovacích hodín
(44 hodín prezenčne + 100 hodín samoštúdium)

Účastnícky poplatok:

450,- EUR s DPH (v cene sú zahrnuté skriptá)

Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Faktúru obdržíte pri otvorení kurzu. V cene kurzu je zahrnutý študijný materiál, občerstvenie, obed v zmysle zákona o cestovných náhradách).