VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Písmo a reklama v aranžérstve

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie.

Cieľová skupina absolventov:

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania. Kurz je vhodný pre aj občanov / občianky so ZPS.

Obsah kurzu:

Písmo v reklame, obsah a forma písma, písmo a móda, estetika písma, nápis ako ornamentálny pás, písmo grécke, grotesk, tvorba abecedy, číslice, kreslené písmo, typografické písmo, letraset, plošné písmo, zdobené písmo, nápis ako upútavka, kombinácia písmen, línia, plocha, iniciála, kresba, farba, psychológia farieb, harmónia farieb, farba a tvar, práca so štetcom, práca s perom, pracovný postup, písanie cenoviek, popisy a predlohy, šablóny, kresby.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu sa naučí:

Metódy výučby:

Prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.

Spôsob ukončenia kurzu:

Záverečná skúška, na ktorej účastníci v rámci zadanej úlohy vyplývajúcej z obsahového zameranie kurzu prezentuje praktickú spôsobilosť vykonávania činností.

Časový rozsah kurzu:

Cena:

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.
Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy
Aranžovanie kvetov