VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Pedikér - suchá prístrojová pedikúra

Kurz je určený záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť znalosti z oblasti suchej prístrojovej pedikúry. Kurz je určený pre už vyškolených / vyučených pedikérov aspoň s minimálnou 3-mesačnou praxou v obore. Účastník musí ovládať všetky špecifiká na vykonávanie činnosti pedikúry. Absolventi kurzu získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu. Potvrdenie nie je predpokladom pre získanie živnostenského oprávnenia. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.

Cieľ kurzu:

Ďalšie (vyššie) vzdelanie v oblasti pedikúry. Rozšírenie si obzorov v oblasti poskytovania služieb v pedikúre ako aj rozšírenie ponuky pre svojich klientov.

Obsah kurzu:

Teória:

Prax:

Metódy výučby

výkladovo – ilustratívne prednášky, praktický výcvik zameraný na získanie, upevňovanie zručností, samostatná práca účastníkov pod vedením lektora.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a praktickej časti.

Časový rozsah kutzu:

Cena:

(v cene je zahrnutý základný materiál ku kurzu, DVD, občerstvenie).

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Dizajn 3D semipernamentných mihalníc
Lepenie trsov do mihalníc - umelé mihalnice
Francúzska mikromasáž a lymfodrenáž očného okolia
Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž
Kaderníčka - kaderník
Kozmetik - kozmetička
Vizážista - vizážistka
Manikér - manikérka
Pedikér - pedikérka
Masér - klasická masáž
Školenie epidemiologicky závažných činností

Doplňujúce kurzy sú určené nielen záujemcom o získanie kvalifikácie v oblasti služieb starostlivosti o telo, ale aj profesionálom, ktorí v tejto oblasti už pôsobia a pociťujú potrebu doplniť si svoje odborné schopnosti vedomosťami, ktoré im umožnia skvalitniť a zjednodušiť výkon odborných činností. Súbor kurzov poskytuje odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre kvalifikované poskytovanie služieb pre zdravie a krásu v odboroch kozmetika, kadernícke služby, pedikúra, manikúra a pedikúra, vizážistika.

Absolvovanie viacerých, prípadne všetkých modulov pripravuje kvalifikovaného a všestranného odborníka pre komplexné poskytovanie služieb starostlivosti o telo, ktorý má kreatívny prístup k práci, záujem o celoživotné vzdelávanie a získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.

Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás. Odborné vzdelávanie prebieha v prevádzkach partnerov, s ktorými sú uzatvorené rámcové zmluvy o spolupráci pri zabezpečení vzdelávacej aktivity. Prevádzky spĺňajú hygienické požiadavky na zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby starostlivosti o telo v zmysle vyhlášky MZ SR 708/2002 Z.z. a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.