VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kurz opatrovania

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Cieľová skupina absolventov:

Požadované vstupné vzdelanie:

Profil absolventa:

Absolvent po ukončení kurzu získa:

Metódy príravy:

Učebný plán:

Realizácia kurzu:

Účastníci navštevujú kurz v popoludňajších hodinách v týždni. Je možné prispôsobiť priebeh kurzu potrebám účastníkov kurzu.

Forma záverečnej skúšky:

Časový rozsah aktivity:

Cena:

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Guvernantka

Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás. Odborné vzdelávanie prebieha v prevádzkach partnerov.