VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Mzdové účtovníctvo

Cieľ aktivity:

Profil absolventa:

absolvent kurzu sa môže uplatniť ako:

Požadované vstupné vzdelanie:

Cieľová skupina absolventov:

Metódy prípravy:

Ukončenie aktivity:

Realizácia kurzu:

2x týždenne (pondelok + streda alebo utorok + štvrtok) v popoludňajších hodinách, začiatky cca o 16:00 hod. resp. podľa dohody

Časový rozsah aktivity:

95 vyučovacích hodín

Cena:

200,- EUR
(v poplatku sú zahrnuté pracovné materiály, tlačivá, súbor komplexných príkladov a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu)

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Jednotlivé ponúkané účtovnícke kurzy sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa kurzy navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na mzdové účtovníctvo.

Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra

NEPREHLIADNITE!

Nechajte si preplatiť kurz účtovníctva v plnej výške.