VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Jednoduché účtovníctvo

Cieľ aktivity:

Profil absolventa:

absolvent kurzu sa môže uplatniť ako:

Požadované vstupné vzdelanie:

Cieľová skupina absolventov:

kurz je určený:

Metódy prípravy:

Učebný plán:

  1. Legislatíva jednoduchého účtovníctva
  2. Charakteristika obchodného majetku a účtovná dokumentácia
  3. Oceňovanie dlhodobého majetku, daňový výpočet odpisov
  4. Oceňovanie zásob, skladová evidencia
  5. Vedenie jednoduchého účtovníctva v účtovných knihách
  6. Súvislý príklad vedenia účtovníctva podľa účtovných dokladov
  7. Spracovanie súvislého príkladu na počítači
  8. Záverečné skúšky

Ukončenie aktivity:

Realizácia kurzu:

2x týždenne (pondelok + streda alebo utorok + štvrtok) v popoludňajších hodinách, začiatky cca o 16:00 hod. resp. podľa dohody

Časový rozsah aktivity:

40 vyučovacích hodín

Cena:

95,- EUR
(v poplatku sú zahrnuté pracovné materiály, tlačivá, súbor komplexných príkladov a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu)

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Kurz je jedným z dvoch modulov kurzu akreditovaných Ministerstvom školstva SR pod názvom Podnikové účtovníctvo. Jednotlivé moduly (Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo) sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa moduly navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na účtovníctvo.

Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy
Podvojné účtovníctvo
Mzdové účtovníctvo
Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra

NEPREHLIADNITE!

Nechajte si preplatiť kurz účtovníctva v plnej výške.