VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Profil

Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb v oblasti výučby cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem, z oblasti ekonomiky, hospodárstva, podnikania a manažmentu, informačných technológií a rozvoja osobnosti.

V.A.J.A.K. je Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského, ktorá pôsobí na trhu vzdelávania od roku 2003. Vznikla za pomoci skúsených odborníkov, dlhodobo pôsobiacich v oblasti tvorby a riadenia programov celoživotného vzdelávania, ako aj lektorov, spolupracujúcich na príprave a realizácii ponúkaných tréningov, kurzov, školení a seminárov.

Naša vízia...

"... je byť vždy o krok vpredu."

Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov.

Naši lektori...

... si svojou kvalitnou prácou a výsledkami získali uznanie absolventov v mnohých realizovaných vzdelávacích aktivitách. Vyberáme ich na základe odbornosti, praktických skúseností a pedagogických schopností. Lektorov považujeme za najdôležitejší článok procesu vzdelávania, ktorý ovplyvňuje spokojnosť zákazníkov a úspešnosť realizovaných projektov.

... sú predovšetkým odborníci z praxe, pedagogógovia na stredných a vysokých školách, ako aj špecialisti partnerských spoločností.

Naše priestorové a materiálno-technické vybavenie

Priestory spoločnosti V.A.J.A.K. sa nachádzajú v samostatnej budove na Námestí SNP č. 9 v Trenčíne, poskytujúcej ideálne možnosti štúdia v prostredí, upravenom pre potreby vzdelávania.

Okrem administratívnych priestorov, v ktorých sa Vám naši pracovníci budú nerušene venovať, sa tu nachádza vzdelávacie centrum, disponujúce 9 modernými učebňami, vybavenými potrebnou didaktickou technikou (biele magnetické tabule, flip-chart, CD/MG prehrávače), s možnosťou využívania ďalšej audiovizuálnej a projekčnej techniky (TV, video a DVD prehrávač, spätný a data-video projektor, premietacie plátno). Kapacitná rôznorodosť učební umožňuje zabezpečiť vhodné podmienky vzdelávania z hľadiska vytvorenia priaznivej atmosféry a optimálneho kontaktu lektorov s účastníkmi.

Vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií je realizované v priestoroch špecializovaných učební, vybavených modernou výpočtovou a didaktickou technikou (data-video projektor, biela magnetická tabuľa), so zabezpečením samostatného počítačového pracoviska pre každého účastníka vzdelávacej aktivity, umožňujúceho prácu v sieťovom prostredí a prístup na internet.

Niektoré vzdelávacie podujatia sú realizované v priestoroch mimo sídla spoločnosti - v zariadeniach poskytujúcich stravovacie, ubytovacie či relaxačné služby, prípadne disponujúcich kongresovými miestnosťami s väčšou kapacitou alebo technickým zázemím, potrebným pre programy odborného vzdelávania.

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka v Trnave

...ponúkame Vám akreditované kurzy, školenia a semináre na pobočke v Trnave so skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov. Radi Vás privítame v moderných klimatizovaných priestoroch v historickom centre Trnavy. Pobočka v Trnave sídliaca na 1. poschodí na Kapitulskej ulici 28 je dispozične riešená z dvoch kancelárií, kde sa Vám budú nerušene venovať zamestnanci pobočky a radi Vám poskytnú potrebné informácie. Ďalej tu nájdete 2 učebne, jedna s kapacitou do 30 účastníkov a menšia učebňa s kapacitou do 12 účastníkov. Učebne sú vybavené dataprojektorom, notebookom, magnetickou tabuľou; flipchartom a cd prehrávačom. V priestoroch budovy nájdete kávomat, internetové pripojenie zdarma a na prízemí sa nachádza kaviareň s reštauráciou. Pri väčších vzdelávacích aktivitách nad 30 účastníkov si prenajímame komfortnú prednáškovú sálu s kapacitou do 100 účastníkov. Parkovanie je možné pred pobočkou na vyhradených parkovacích miestach v zmysle platného cenníka mesta Trnava (parkovací automat).

Naša klientela...

... pozostáva z rôznych kategórií:


Nie vzdelanie na celý život, ale vzdelávanie po celý život.