VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Základy výpočtovej techniky (MS Windows)

Cieľ modulu:

Absolvent bude po ukončení kurzu poznať základnú koncepciu informačných technológií a bude schopný zvládnuť výpočtovú techniku v uvedenom rozsahu:

Profil absolventa:

Absolvent získa poznatky, vedomosti a zručnosti v oblasti IT. Absolvent bude:

Cieľová skupina absolventov:

Učebný plán:

Spôsob ukončenia kurzu:

Časový rozsah kurzu:

54 vyučovacích hodín

Cena:

119,- EUR

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Odporúčané a doplňujúce kurzy:
Textový editor MS Word
Tabuľkový procesor MS Excel
Prezentácie MS Power Point
Tvorba www stránok

Doplňujúce kurzy sú určené nielen záujemcom o získanie kvalifikácie v oblasti výpočtovej techniky, ale aj tým, ktorí v tejto oblasti už pôsobia a pociťujú potrebu doplniť si svoje odborné schopnosti vedomosťami, ktoré im umožnia skvalitniť a zjednodušiť výkon odborných činností. Absolvovanie viacerých, prípadne všetkých modulov pripravuje kvalifikovaného a všestranného odborníka z oblasti výpočtovej techniky a poskytuje mu získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru. Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní odborníci s pedagogickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení na vedenie kurzov s vysokou mierou praktického prínosu pre Vás.