VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Zdravý chrbát

Miesto realizácie teórie:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava, Kapitulská 28, 917 01 Trnava

Obsah kurzu:

Uvedenie do histórie, anatómia chrbtice, poruchy chrbtice a jej liečba, účinky, frekvencia, trvanie, indikácie, kontraindikácie cvikov, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti, ukážky, nácvik a správne dýchanie pri vykonávaní cvikov. Zdravý chrbát je systém špeciálnych cvikov, ktoré spevnia, posilnia, uvoľnia, vyliečia a pomôžu udržať Váš chrbát zdravý. Cviky sú zamerané na lepšie držania tela, svalovú nerovnováhu, poruchy chrbtice - ako je hyperkyfóza, hyperlordóza, skolióza a vysunutá platnička (hernia disku).

Forma realizácie:

teória - 1x do týždňa, prax - 1x do týždňa

Metódy výučby:

prednáška, praktické ukážky s výkladom, diskusia

Spôsob ukončenia kurzu:

písomný test a praktická skúška.

ABSOLVENT KURZU ZÍSKA POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ KURZU.

Časový rozsah kurzu:

25 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

105 €

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu kurzu, pracovný materiál a režijné náklady.

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní a študenti.

V cene kurzu je zahrnutý materiál na praktický výcvik. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. Prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Akadémia Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme aby ste nám oznámili túto skutočnosť.