VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Medová detoxikačná masáž

Miesto realizácie teórie:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava, Kapitulská 28, 917 01 Trnava

Cieľová skupina:

zdravotne spôsobilé masérky a zdravotne spôsobilí maséri.

Obsah kurzu:

uvedenie masérov do histórie detoxikačnej medovej masáže, teória zloženia medu, metodiky masáže s medom, účinky medovej masáže, frekvencia, trvanie, kontraindikácie a indikácie masáže, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie medovej detoxikačnej masáže, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov medovej masáže.

Metódy výučby:

prednáška, praktické ukážky s výkladom, diskusia.

Forma realizácie:

Teória - 1x do týždňa v poobedných hodinách od 16:00 hod.

Prax – 1 x do týždňa po dohode s lektorkou

Spôsob ukončenia kurzu:

písomný test a praktická skúška.

Časový rozsah kurzu:

40 vyuč. hod. (15 hod. teória + 25 hod. praktická časť)

Účastnícky poplatok:

125 €

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu kurzu, pracovný materiál a režijné náklady.

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní a študenti.

V cene kurzu je zahrnutý materiál na praktický výcvik. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.