VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Masér - klasická masáž a športový masér

Na kurz Športový masér bol našej spoločnosti udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz pozostáva z dvoch častí:

Cieľ kurzu:

účastníci získajú základné poznatky a praktické zručnosti nevyhnutné pre spôsobilosť pri vykonávaní činnosti masérstva. Výučba prebieha po dohode s účastníkmi pri otvorení kurzu 2x - 3x týždenne v poobedných hodinách, cca. od 15:00 hod.

Profil absolventa:

absolvent prezenčného kurzu "Športový masér" bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej klasickej. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v celej šírke oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Charakteristika kurzu:

kurz má odborno - aplikačný charakter, kladie dôraz na osvojenie praktických zručností. Obsah kurzu tvorí teoretická a praktická časť:

Teoretická časť:

funkčná anatómia, fyziológia telesných cvičení, základy športového tréningu, regenerácia športovca - ergogenické prostriedky, traumatológia a úrazová zábrana v športe, tejping, boj proti dopingu, osobnosť športového maséra, športová masáž

Praktická časť:

masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr a cvičení

Spôsob ukončenia kurzu:

písomný test a ústna skúška + praktická skúška, doklad

Časový rozsah kurzu:

Cena:

Akreditácia:

Fotogaléria

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní a študenti.
V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € + kolky v hodnote 50,- € potrebné na vystavenie preukazu, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.