VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Reflexná masáž chodidiel

Ciele vzdelávacej aktivity:

Vyškolenie na ďalšiu činnosť masáží chodidiel, vyhľadávanie reflexných bodov a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie reflexných masáží, teória v oblasti správnej výživy, ako spôsob predchádzania ochoreniam, vzájomné súvsťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie reflexnej masáže chodidiel.

Cieľová skupina absolventov:

zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, ...

Metódy výučby:

prednášky lektora, praktické ukážky, prednášky lekára, vzájomná diskusia, praktické cvičenia s nákresom chodidla pre identifikáciu ochorenia klienta, odporúčaná literatúra

Forma záverečnej skúšky:

písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu:

Cena:

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Kurzy môžu prebiehať aj víkendovou formou (v prípade dostatočného počtu záujemcov). Ubytovanie dokážeme zabezpečiť priamo v Trenčíne v Šport hoteli na Ostrove za zvýhodnené ceny.

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Masér - klasická masáž a športový masér
Bankovanie
Indická antistresová masáž hlavy
Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž
Manuálna lymfodrenáž tváre
Masáž lávovými kameňmi