VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž

Program:

úvod do problematiky manuálnej lymfodrenáže, anatómia lymfatického systému, indikácie a kontraindikácie manuálnej lymfodrenáže, praktický nácvik hmatových techník, terapeutické postupy pri liečbe primárnych a sekundárnych lymfedémov, anticelulitídny program

Cieľ:

vyškolenie na ďalšiu činnosť masáží, uvedenie masérov do problematiky lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže, teória v oblasti správnej výživy, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže.

Cieľové skupiny:

zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, ...

Metódy výučby:

prednášky lektora, praktické ukážky, prednášky lekára, vzájomná diskusia, praktické cvičenia pre identifikáciu ochorenia klienta, odporúčaná literatúra

Forma záverečnej skúšky:

písomný test + praktická skúška

Časový rozsah aktivity:

Cena:

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 27,- € + kolky v hodnote 23,- € potrebné na vystavenie preukazu, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Masér - klasická masáž a športový masér
Bankovanie
Reflexná masáž chodidiel
Indická antistresová masáž hlavy
Manuálna lymfodrenáž tváre
Masáž lávovými kameňmi