VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Bankovanie - masáž bankami

Ciele vzdelávacej aktivity:

Vyškolenie a zvýšenie kvalifikácie na ďalšiu činnosť masáží, vyhľadávanie reflexných zón a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie masáží s bankami, teória v oblasti správnej výživy, ako spôsob predchádzania ochoreniam, vzájomné súvzťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie masáže s bankami.

Program kurzu:

Teoretické princípy techník čínskej masáže, priebeh AP dráh, myovaskulárnych dráh, lokalizácia AP bodov, používanie baniek z pohľadu techník čínskej masáže a západných masáží, ovplyvnenie bolestivých stavov chrbta, koreňových kĺbov RK, BK, techniky olupovania baniek, masáže s bankami, trvalej aplikácie baniek, regulácia psychických stavov.

Cieľová skupina absolventov:

zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, ...

Metódy výučby:

prednášky lektora, praktické ukážky, prednášky lekára, vzájomná diskusia, praktické cvičenia s nákresom chodidla pre identifikáciu ochorenia klienta, odporúčaná literatúra.

Forma záverečnej skúšky:

písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu:

Cena:

Aktuálne poskytujeme 5 % zľavy z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS a evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Kurzy môžu prebiehať aj víkendovou formou (v prípade dostatočného počtu záujemcov). Ubytovanie dokážeme zabezpečiť priamo v Trenčíne v Šport hoteli na Ostrove za zvýhodnené ceny.

Odporúčané a doplňujúce kurzy:

Masér - klasická masáž a športový masér
Reflexná masáž chodidiel
Indická antistresová masáž hlavy
Lymfodrenážna a anticelulitídna masáž
Manuálna lymfodrenáž tváre
Masáž lávovými kameňmi