VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Manažérske kurzy a tréningy

Dnes už je všetkým podnikateľom a manažérom viac ako jasné, že vzdelávanie pracovníkov a manažmentu a ich následný tréning, ktorý je rozhodujúcim faktorom pri budovaní a udržiavaní rozhodujúceho konkurenčného náskoku firmy alebo organizácie v ktoromkoľvek odvetví – výroba, obchod, služby, servis a pod. K zvládnutiu rozhodujúcich úloh a splneniu strategických cieľov je nevyhnutný posun kvality manažérskej prípravy pracovníkov smerom k osvojeniu si rozhodujúcich častí riadiacej práce moderných úspešných firiem.

Manažérske kurzy realizujeme na základe Vašej objednávky a ich obsah je možné prispôsobiť Vašim požiadavkám. Od časovej náročnosti a počtu účastníkov sa potom odvíja aj cena za jednotlivé kurzy. V prípade, že v našej ponuke nenájdete program, ktorý by zodpovedal Vašim potrebám, obráťte sa s dôverou na nás – zašlite Váš návrh a my ochotne urobíme všetko pre to, aby sme splnili Vaše očakávania.

Tieto kurzy môžu prebiehať v našich priestoroch vybanených modernou didaktickou technikou, v sídle Vašej spoločnosti alebo môžu byť realizované v priestoroch mimo sídla spoločnosti – napr. v zariadeniach poskytujúcich stravovacie, ubytovacie či relaxačné služby, prípadne disponujúcich kongresovými miestnosťami s väčšou kapacitou.