VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Moderný manažér

Sociálno-psychologický výcvik

Organizačná forma:

prezenčný kurz.

Cieľová skupina:

Prezenčný kurz „Moderný manažér“ je určený:

Požadované vstupné vzdelanie:

stredoškolské

Profil absolventa

Absolventi tréningového kurzu sú pripravení na zdokonalenie a rozvoj oblastí svojej riadiacej práce a riadiacej práce svojich kolegov a podriadených na pozíciách akýchkoľvek manažérskych úrovní v ktorejkoľvek oblasti podnikania (výroba, služby,obchod), verejnej alebo štátnej správy (zdravotníctvo, školstvo) a neziskových zariadení/inštitúcií (spolky, združenia, nadácie, charita). Sociálno psychologický výcvik je skupinovým poradenským programom zameraným zvýšenie vlastnej angažovanosti (motivácie) a rozvíjanie osobných kompetencií (sociálno - psychologických zručností) relevantných vo vzťahu k ochote a schopnosti zamestnať sa. Program učí poznať svoje možnosti, hľadať zamestnanie, opísať a prezentovať svoje kompetencie, viesť pracovné interview, a aktivizuje a stimuluje vedomie vlastnej účinnosti, odolnosť voči neúspechom, posilňovať suportívne správanie.

Metódy

Časový rozsah

Rozsah celej vzdelávacej aktivity: 256
z toho teória: 128
z toho prax: 128

Rozsah modulu: 24
z toho teória: 12
z toho prax: 12

Učebný plán modulu:

Názov odbornej témy Počet hodín Teória Prax
1. Základy efektívnej komunikácie a používanie psychologických a sociálnych zručností 12 6 6
2. Osobnostné predpoklady a výcvik jednotlivých zručností potrebných pre prácu 12 6 6
Spolu 24 12 12

Manažérske kurzy realizujeme na základe Vašej objednávky a ich obsah je možné prispôsobiť Vašim požiadavkám. Od časovej náročnosti a počtu účastníkov sa potom odvíja aj cena za jednotlivé kurzy. V prípade, že v našej ponuke nenájdete program, ktorý by zodpovedal Vašim potrebám, obráťte sa s dôverou na nás – zašlite Váš návrh a my ochotne urobíme všetko pre to, aby sme splnili Vaše očakávania.

Tieto kurzy môžu prebiehať v našich priestoroch vybanených modernou didaktickou technikou, v sídle Vašej spoločnosti alebo môžu byť realizované v priestoroch mimo sídla spoločnosti – napr. v zariadeniach poskytujúcich stravovacie, ubytovacie či relaxačné služby, prípadne disponujúcich kongresovými miestnosťami s väčšou kapacitou.

Vrcholový manažér - Frontliner
Komunikátor
Vodca - Leader
Prezentátor
Motivácia
Manažment času
Asertívne správanie
Riadenie pracovníkov
Hodnotenie pracovníkov
Úspešný tím
Sociálno-psychologický výcvik
Projektový manažment