VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Vnútropodnikové jazykové vzdelávanie

Vnútropodnikové jazykové vzdelávanie je určené pre firmy a podniky, ktorých zamestnanci si majú osvojiť cudzí jazyk, zdokonaliť v jeho používaní alebo nadobudnúť konkrétnu špecializáciu. Obsahové zameranie a organizačné podmienky sú prispôsobené konkrétnym požiadavkám objednávateľa. V.A.J.A.K. s.r.o. ponúka v rámci vnútropodnikového jazykového vzdelávania nasledovné služby:

Na základe osobnej konzultácie je pre záujemcu o vnútropodnikové vzdelávanie zostavená konkrétna ponuka jazykového vzdelávania.

Cena:

(Pozn.: cena môže byť po dohode upravená v závislosti vzdialenosti výuky od Trenčína)
Poplatok klient uhrádza v hotovosti do pokladne V.A.J.A.K. s.r.o. alebo prevodným príkazom.

Účastnícky poplatok zahŕňa:
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
Platobné podmienky:

Klient je povinný uhradiť poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín vopred na dobu jedného mesiaca, avšak minimálne za 10 vyučovacích hodín. V prípade neúčasti klienta ohlásenej najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním je dohodnutý náhradný termín vyučovania. Náhradný termín vyučovania je možné dohodnúť maximálne tri krát v jednom kalendárnom mesiaci. V prípade, že neúčasť klienta nie je ohlásená najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním, nie je ohlásená vôbec alebo bol náhradný termín v danom kalendárnom mesiaci dohodnutý už trikrát, plánované hodiny sa považujú za odučené.

Aktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.