VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Vnútropodnikové jazykové vzdelávanie

Vnútropodnikové jazykové vzdelávanie je určené pre firmy a inštitúcie, ktorých zamestnanci si majú osvojiť cudzí jazyk, zdokonaliť v jeho používaní alebo nadobudnúť istú špecializáciu. Ponúkame kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny a slovenčiny pre cudzincov.

Obsahové zameranie a organizačné podmienky sú prispôsobené konkrétnym požiadavkám objednávateľa. V rámci vnútropodnikového jazykového vzdelávania V.A.J.A.K. s.r.o. ponúka nasledovné služby:

Na základe osobnej konzultácie je pre záujemcu o vnútropodnikové vzdelávanie zostavená konkrétna ponuka jazykového vzdelávania.

Cena:

sa stanoví DOHODOU na vyučovaciu hodinu
Závisí od zvoleného rozsahu vyučovacej jednotky (45 min./60 min.), od lektora (zahraničný/slovenský), od náročnosti obsahového a materiálneho zabezpečenia, od priestorov, v ktorých výučba prebieha (náklady na dopravu lektora) a pod.

Platbu na základe faktúry možno uhradiť v hotovosti do pokladne V.A.J.A.K. s.r.o. alebo prevodným príkazom. Uhrádza sa vopred za dohodnutý počet hodín (minimálne 10), alebo na konci mesiaca za skutočne odučený počet hodín, pričom súčasťou faktúry je kópia prezenčnej listiny.

Účastnícky poplatok zahŕňa:
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
Platobné podmienky:

Klient je povinný uhradiť poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín vopred na dobu jedného mesiaca, avšak minimálne za 10 vyučovacích hodín. V prípade neúčasti klienta ohlásenej najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním je dohodnutý náhradný termín vyučovania. V prípade, že neúčasť klienta nie je ohlásená najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním alebo nie je ohlásená vôbec, plánované hodiny sa považujú za odučené.Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 TrnavaAktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.