VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky OEAEP
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Štandartné jazykové kurzy

Slovenčina pre cudzincov / Slovak for Foreigners

Kurzy sú zamerané na rozvoj a upevňovanie jazykových zručností v ústnom i písomnom prejave. Po absolvovaní prípravných kurzov majú študenti možnosť uchádzať sa o medzinárodne uznávané certifikáty (ECL). Výučbu vedú skúsení učitelia slovenského jazyka, špecialisti na výučbu zahraničných študentov, Učebnice základného radu: Slovenčina pre cudzincov, Hovorme spolu po slovensky.

Kurzy sú určené pre:

začiatočníkov - A1stupne 1a, 1b
mierne pokročilých - A2stupne 2a, 2b,
stredne pokročilých - B1stupne 3a, 3b
pokročilých - B2stupne 4a, 4b
príprava na certifikát ECL B2stupne 5a, 5b, 5c

Organizácia výučby:

jesenný trimester: 18.09.2017 – 07.12.2017(registrácia do 14.09.2017)
zimný trimester: 08.01.2018 – 29.03.2018(registrácia do 05.01.2018)
jarný trimester: 09.04.2018 – 28.06.2018(registrácia do 06.04.2018)Výučba prebieha polointenzívnou formou: 2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny, celkovo 48 vyučovacích hodín za trimester, vždy v pondelok a stredu, alebo v utorok a štvrtok 15:00-16:30, 16:30-18:00, 18:00-19:30, resp. podľa dohody. Každý stupeň trvá 3 mesiace (trimester).

Počet hodín v trimestri môže byť ovplyvnený počtom štátnych sviatkov, počas ktorých sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza. Počet osôb v skupine je maximálne 8, pri nižšom počte ako 5 je cena dohodou.

Na záver každého trimestra robia poslucháči postupové testy, úspešné absolvovanie ktorých je podmienkou na pokračovanie v štúdiu. Po ukončení stupňov 1b, 2b, 3b, 4b, 5c a príslušných skúšok absolventi získavajú CERTIFIKÁT o ovládaní jazyka na úrovni A1, A2, B1, B2.

Zaraďovanie študentov:

Do jednotlivých vedomostných stupňov sú poslucháči (s výnimkou začiatočníkov) zaraďovaní na základe vstupných testov, ktoré sú bezplatné a možno ich urobiť po dohode priamo na jazykovom oddelení V.A.J.A.K.

Priestorové a technické zabezpečenie:

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. pobočka Trnava, Kapitulská ul. 28 (rožná budova za Malou synagógou). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Cena:

• 158 EUR / trimester (stupne 1a-4b)
• 200 EUR / trimester (stupne 5a-5c)

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Platobné podmienky:

Klient je povinný uhradiť poplatok pred začiatkom kurzu. Poplatok sa uhrádza jednorazovo v hotovosti do pokladne V.A.J.A.K., poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom.

Účastnícky poplatok zahŕňa:

• dohodnutý počet vyučovacích hodín
• vydanie potvrdenia o absolvovaní kurzu
• doplnkové študijné materiály pripravené lektorom

Účastnícky poplatok nezahŕňa:

• základnú študijnú literatúru
• poplatky za medzinárodné skúšky

Storno podmienky:

• Do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok na vrátenie celého poplatku.
• Storno poplatok v prvom týždni výučby je 20 % z ceny kurzu.
• V druhom a ďalších týždňoch kurzu (výučby) až do ukončenia nárok na vrátenie časti poplatku zaniká.Miesto realizácie:
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava