VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Anglický jazyk pre oblasť opatrovateľských služieb

Cieľová skupina

Záujemcovia o prácu v opatrovateľských službách v anglicky hovoriacich krajinách.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné, so znalosťou anglického jazyka na úrovni A1.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda najčastejšie používané frázy, odbornú terminológiu z oblasti opatrovateľských služieb v anglickom jazyku. Má poznatky a vie komunikovať na bežnej úrovni s klientmi. Osvojí si slovnú zásobu v oblastiach: choroby, ľudské telo, prvá pomoc, varenie, upratovanie, nakupovanie, a pod., zvládne bežnú komunikáciu s pacientom pri bežných pracovných úkonoch v domácnosti a v zariadeniach opatrovateľských služieb (varenie, upratovanie, pomoc s hygienou), príp. komunikáciu s ošetrujúcim lekárom a príbuznými pacienta.

Realizácia kurzu:

Kurz prebieha v popoludňajších hodinách. Je možné prispôsobiť priebeh kurzu potrebám účastníkov kurzu.

Učebný plán:

Časový rozsah aktivity:

Cena: