VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Kurzy obchodnej komunikácie

Cieľom kurzov obchodnej komunikácie je sprostredkovať záujemcom vedomosti z oblasti komerčného a kontraktačného jazyka nevyhnutné pri verbálnej i písomnej forme komunikácie so zahraničnými partnermi. Kurzy obchodnej komunikácie realizujeme v prevažnej miere ako vnútropodnikové jazykové vzdelávanie (link) alebo individuálne jazykové kurzy (link). Na základe osobnej konzultácie je pre záujemcov o kurzy obchodnej komunikácie zostavená konkrétna ponuka jazykového vzdelávania.

Základnou študijnou literatúrou pre anglický jazyk je séria učebníc "in company" a pre nemecký jazyk "Geschäftskomunikation".

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. na Nám. SNP 9 (oproti knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť) alebo v priestoroch objednávateľa. Priestory V.A.J.A.K. s.r.o. sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.