VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Štandartné jazykové kurzy

Nemecký jazyk

Absolventi majú možnosť získať medzinárodne uznávaný Certifikát Goetheho inštitútu alebo Certifikát Ministerstva školstva. Výučbu vedú skúsení pedagógovia nemeckého jazyka.

Kurzy sú určené pre:

začiatočníkov1. stupeň, 2. stupeň
mierne pokročilých3. stupeň, 4.stupeň
pokročilých5. stupeň, 6. stupeň
príprava na certifikát7. stupeň, 8. stupeň

Každý stupeň trvá 5 mesiacov (semester). Výučba prebieha polointenzívnou formou, 2x týždenne v popoludňajších hodinách po 2 vyučovacie hodiny (16:00 – 17:30 hod. alebo 17:45 – 19:15 hod.), celkovo 70 vyuč. hod. za semester. V prípade, že už máte vedomosti z nemeckého jazyka, napíšete vstupný test, na základe ktorého ste zaradení do príslušného stupňa (začiatočníci test nepíšu). Celkovo je 8 vedomostných úrovní po 70 vyuč. hodín, od úplných začiatočníkov (1.stupeň) až po prípravu na certifikáty (8. stupeň).

Priestorové a technické zabezpečenie

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. na Nám. SNP 9 (oproti knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov. Bezplatné parkovanie je možné pred Športovou halou resp. pred plavárňou.

Fotografie z kurzu

Cena:

Platobné podmienky:

Klient je povinný uhradiť poplatok vopred pred začiatkom kurzu za dohodnutý počet vyučovacích hodín. Poplatok klient uhrádza jednorazovo v hotovosti do pokladne V.A.J.A.K. s.r.o. alebo prevodným príkazom.

Účastnícky poplatok zahŕňa:
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
Storno podmienky:
Aktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.