VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Jazykové vzdelávanie

Štandartné jazykové kurzy

Absolventi jazykových kurzov majú možnosť získať niektorý z medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov alebo Certifikát Ministerstva školstva. Výučbu vedú skúsení pedagógovia. Výučba prebieha polointenzívnou formou, dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách po 2 vyučovacie hodiny (16:00 - 17:30 hod. alebo 17:45 - 19:15 hod.), celkovo 50 vyuč. hod. za trimester. V prípade, že už máte vedomosti z cudzieho jazyka, napíšete vstupný test, na základe ktorého ste zaradení do príslušného stupňa (začiatočníci test nepíšu). Počet osôb v skupine je max. 13. Pri nižšom počte osôb v skupine ako 6 je cena dohodou. Počet hodín v trimestri môže byť ovplyvnený počtom štátnych sviatkov, počas ktorých sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza. Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. na Nám. SNP 6 (oproti knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Taliansky jazyk
Ruský jazyk