VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Intenzívne kurzy

Krátkodobé jazykové kurzy sú určené záujemcom, ktorí chcú začať so štúdiom cudzieho jazyka, prípadne ovládajú cudzí jazyk minimálne v rozsahu základných vedomostí a potrebujú si prehĺbiť, alebo obnoviť jazykové schopnosti a nadobudnúť bezprostrednosť v komunikácii s cudzincami.

Obsahová náplň ako aj študijné materiály sú zostavené lektorským zborom a sú prispôsobené vedomostnej úrovni, vekovej štruktúre ako aj individuálnym záujmom účastníkov kurzov. Využívané sú špecializované materiály v tlačenej podobe a video- a DVD programy.

Maximálny počet študentov v jednej skupine je 12 a záujemcovia o štúdium sú do jednotlivých úrovní zaraďovaní na základe bezplatného vstupného testu, ktorý je povinný pre všetkých, ktorí majú z cudzieho jazyka už nejaké znalosti.

Intenzívne kurzy v rozsahu 45 vyučovacích hodín sú realizované počas 3 týždňov v letných mesiacov (1. turnus v júli a 2. turnus v auguste).Na požiadanie je možné zabezpečiť kurzy aj v inom termíne. Vyučovací proces prebieha denne, vždy v pondelok až piatok v čase od 16:00 do 18:15 hod.

Časový rozsah kurzu:

Cena:

Účastnícky poplatok zahŕňa:

Vstupný test za účelom zaradenia do príslušného vedomostného stupňa je bezplatný.

Storno podmienky:

V.A.J.A.K. s.r.o. stanovuje nasledovné storno podmienky:

Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo V.A.J.A.K. s.r.o. oznámenie doručené.

Fotogaléria

Fotografie z kurzu
Aktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.