VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Štandartné jazykové kurzy

Francúzsky jazyk

Absolventi kurzov majú možnosť získať niektorý z medzinárodne uznávaných certifikátov (Cils Uno, Cils Due, Diploma de Espanol, DELF). Výučbu vedú skúsení pedagógovia príslušného cudzieho jazyka.

Kurzy sú určené pre:

začiatočníkovZ a, Z b
mierne pokročilýchMP a, MP b
pokročilýchP a, P b
príprava na certifikátC a, C b

Každý stupeň trvá 5 mesiacov (semester). Výučba prebieha polointenzívnou formou, 2x týždenne v popoludňajších hodinách po 2 vyučovacie hodiny (16:00 – 17:30 hod. alebo 17:45 – 19:15 hod.), celkovo 70 vyuč. hod. za semester. V prípade, že už máte vedomosti z príslušného jazyka, napíšete vstupný test, na základe ktorého ste zaradení do príslušného stupňa (začiatočníci test nepíšu). Celkovo je 8 vedomostných úrovní po 70 vyuč. hodín, od úplných začiatočníkov (1.stupeň) až po prípravu na certifikáty (8. stupeň).

Priestorové a technické zabezpečenie

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. na Nám. SNP 9 (oproti knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov. Bezplatné parkovanie je možné pred Športovou halou resp. pred plavárňou.

Fotografie z kurzu

Cena:

Platobné podmienky:

Klient je povinný uhradiť poplatok vopred pred začiatkom kurzu za dohodnutý počet vyučovacích hodín. Poplatok klient uhrádza jednorazovo v hotovosti do pokladne V.A.J.A.K. s.r.o. alebo prevodným príkazom.

Účastnícky poplatok zahŕňa:
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
Storno podmienky:

V prípade záujmu dostúpiť do prebiehajúceho kurzu, máte možnosť zúčastniť sa jedného stretnutia zdarma.

Aktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.