VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Štandartné jazykové kurzy

Anglický jazyk

Absolventi majú možnosť získať medzinárodne uznávaný Certifikát Cambridgeskej Univerzity alebo Certifikát Ministerstva školstva. Výučbu vedú skúsení pedagógovia anglického jazyka resp. anglický alebo americký lektor podľa učebníc „NEW HEADWAY“.

Kurzy sú určené pre:

začiatočníkov1. stupeň, 2. stupeň
mierne pokročilých3. stupeň, 4. stupeň
pokročilých5. stupeň, 6. stupeň
príprava na Cambridgeský certifikát7. stupeň, 8. stupeň

Každý stupeň trvá 5 mesiacov (semester). Výučba prebieha polointenzívnou formou, 2x týždenne v popoludňajších hodinách po 2 vyučovacie hodiny (16:00 – 17:30 hod. alebo 17:45 – 19:15 hod.), celkovo 70 vyuč. hod. za semester. V prípade, že už máte vedomosti z anglického jazyka, napíšete vstupný test, na základe ktorého ste zaradení do príslušného stupňa (začiatočníci test nepíšu). Celkovo je 8 vedomostných úrovní po 70 vyuč. hodín, od úplných začiatočníkov (1. stupeň) až po prípravu na certifikáty (8. stupeň).

Počet osôb v skupine je max. 13. Pri nižšom počte osôb v skupine ako 6 je cena dohodou. Počet hodín v trimestri môže byť ovplyvnený počtom štátnych sviatkov, počas ktorých sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza.

Priestorové a technické zabezpečenie

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra V.A.J.A.K. s.r.o. na Nám. SNP 9 (oproti knižnici pri parku, pri podjazde smer Sihoť). Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov. Bezplatné parkovanie je možné pred Športovou halou resp. pred plavárňou.

Fotografie z kurzu

Cena:

Platobné podmienky:

Klient je povinný uhradiť poplatok vopred pred začiatkom kurzu za dohodnutý počet vyučovacích hodín. Poplatok klient uhrádza jednorazovo v hotovosti do pokladne V.A.J.A.K. s.r.o. alebo prevodným príkazom.

Účastnícky poplatok zahŕňa:
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
Storno podmienky:

V prípade záujmu dostúpiť do prebiehajúceho kurzu, máte možnosť zúčastniť sa jedného stretnutia zdarma.Aktuálne poskytujeme 10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.