VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech
 
 
Paneurópska vysoká škola
 
Autoškola MIKO
 
Autoškola HRIZ

Účastníci kurzov VAJAK, ktorí sa preukážu certifikátom, majú v autoškole 10% zľavu.

podiater
 

VAJAK je členom:

AIVD

Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť cestovného ruchu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda odbornú terminológiu a je schopný komunikovať v anglickom jazyku, prezentovať v interkultúrnom a národnom prostredí. Má poznatky a vie komunikovať so všetkými zainteresovanými v cestovnom ruchu, pozná princípy a metódy komunikácie s klientmi v oblasti cestovného ruchu. Absolvent získa aj praktické zručnosti, spoločenské vystupovanie, schopnosť kreatívne pracovať. Absolvent ovláda odbornú terminológiu z oblasti cestovania (rezervácia lístkov, zmeny v rezervácii, check-in, kumunikáciu letiskového personálu s cestujúcimi, atď.), hotelových služieb (front office, back office, terminológiu používanú rezervačným systémom v angličtine, riešenie problémov klientov s ubytovaním, ponuka hotelových služieb, atď), reštauračných služieb (rezervácia stolu, uvedenie hosťa, ponuka z menu, názvy jedál, vyúčtovanie, platba), služieb cestovných kancelárií (výber cesty, typ dovolenky, zisťovanie záujmov klienta, dotazník cestovnej kancelárie na zistenie preferencií klientov), manažérskych služieb (riešenie problémov s klientami hotelov, spracovanie údajov v databáze, problémy týkajúce sa platieb a reklamácie klientov hotelov)

Cieľová skupina absolventov:

Osoby pracujúce v cestovnom ruchu.

Realizácia kurzu:

Prezenčný kurz

Forma ukončenia:

Absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie.

Časový rozsah aktivity:

60 vyučovacích hodín

Cena:

dohodou (podľa počtu prihlasených osôb a miesta konania)