VAJAK 

Vzdelanie pre Váš úspech

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského, s.r.o.
(V.A.J.A.K., s.r.o.)

 
 

V.A.J.A.K. je Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského, ktorá pôsobí na trhu vzdelávania od roku 2003. Vznikla za pomoci skúsených odborníkov, dlhodobo pôsobiacich v oblasti tvorby a riadenia programov celoživotného vzdelávania, ako aj lektorov, spolupracujúcich na príprave a realizácii ponúkaných tréningov, kurzov, školení a seminárov.

Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb v oblasti výučby cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem, z oblasti ekonomiky, hospodárstva, podnikania a manažmentu, informačných technológií a rozvoja osobnosti.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.